menu
Filters
ค้นหา

การเลือกใช้งานปั๊มน้ำประเภทต่าง ๆ

การเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะกับประเภทของการใช้งาน จะต้องรู้ถึงลักษณะของปั๊มแต่ละอย่างและประเภทการใช้งานที่เหมาะสม ได้แก่

ktw

ปั๊มหอยโข่ง

ชื่อของปั๊มน้ำชนิดนี้มาจากรูปร่างลักษณะของตัวปั๊มที่เหมือนขดของหอยโข่ง เป็นปั๊มชนิดที่คนนิยมใช้กันมาก เป็นปั๊มชนิดแรงเหวี่ยงข้อดีก็คือใช้งานคล่องตัวและดูแลรักษาได้ง่าย ระบบการทำงานคือจะมีใบพัดอยู่ภายใน และเมื่อใบพัดหมุนจะเกิดแรงเหวี่ยงน้ำส่งน้ำจากส่วนปลายใบพัดเข้าในโพรงหอยโข่ง ปั๊มหอยโข่งจัดว่าเป็นปั๊มน้ำเพลาลอยชนิดหนึ่ง เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไปที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลางถึงมาก และสูบส่งได้สูง เหมาะสำหรับงานเพิ่มแรงดันภายในที่พักอาศัยและอุตสาหกรรม งงานสูบน้ำในระบบหล่อเย็น เปลี่ยนถ่ายความร้อน งานสูบน้ำในสวนหย่อมหรือสวนผัก งานระบบบำบัดน้ำ ชลประทาน รดน้ำ งานสูบส่งเคมีบางชนิด

ktw

ปั๊มเพลาลอย

สามารถใช้กับน้ำสะอาดเท่านั้น จะมีเพลาเป็นส่วนประกอบโดยเพลาจะลอยอยู่เหนือของเหลวหรือน้ำ ซึ่งปั๊มชนิดนี้มีการออกแบบมาใหม่ทำให้ไม่ต้องล่อน้ำ ถ้าเป็นแบบอลูมิเนียมจะทนทาน ไม่เป็นสนิมและน้ำหนักเบา และถูกออกแบบมาเป็นแบบ BACK PULL OUT คือสามารถถอดไปบำรุงรักษาได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดเพลาหรือมอเตอร์ ตัวเรือนปั๊มทำจากเหล็กหล่อ ใบพัดทำจากบรอนซ์ ใช้ซีลกันรั่วชนิดแม็คคานิคอลซีล MECHANICAL SEAL น้ำจะไม่รั่วออกจากระบบ เหมาะกับงานที่ทำระบบความเย็น งานดับเพลิง ระบบสปริงเกอร์ งานประปาหมู่บ้าน

ktw

ปั๊มน้ำเครื่องยนต์

ปั๊มน้ำที่ใช้เครื่องยนต์จะมีกลไกที่ซับซ้อนกว่าปั๊มน้ำชนิดอื่น ๆ และมีความทนทานเหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องและสามารถรองรับงานสูบน้ำหนักๆ ได้ ใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือบ่อน้ำซึ่งไม่มีแหล่งจ่ายไฟหรือที่ๆไม่สามารถลากสายไฟเข้าถึงได้ ปั๊มน้ำเครื่องยนต์จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการใช้งานทำการสูบน้ำจากที่แหล่งธรรมชาติเพื่อนำน้ำไปเก็บยังบ่อที่เตรียมไว้

ปั๊มบาดาลหรือปั๊มซับเมอร์ส

ใช้งานสำหรับการดูดน้ำลึกเช่นการดูดน้ำในบ่อขุดบาดาลที่มีความลึกมาก ๆ ซึ่งการใช้งานเป็นการใช้งานเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่ควรนำปั๊มน้ำชนิดอื่นมาใช้แทน เพราะนอกจากจะไม่ได้ประสิทธิภาพดังที่ต้องการแล้ว เครื่องจะเกิดความเสียหายด้วย ปั๊มซับเมอร์สนี้มีระบบการทำงานเป็นสองส่วนก็คือ ปั๊มน้ำ มอเตอร์ และกล่องคอนโทรลในการควบคุมการทำงานของปั๊ม การเลือกใช้ปั๊มซับเมอร์สให้เหมาะสมต้องพิจารณาจากชนิดของบ่อบาดาล ความคงที่ของน้ำ ขณะน้ำขึ้นและน้ำลด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ให้เข้ากันกับการใช้งานด้วย

ktw

ปั๊มอัตโนมัติ

เป็นปั๊มน้ำที่เราใช้กันโดยทั่วไปตามบ้านเรือน แต่ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อควบคุมแรงดันติดตั้งอยุ๋ด้วย ซึ่งเมื่อถูกใช้งานในปริมาณมาก หรือมีการใช้งานพร้อมๆ กันหลายที่จากจุดการทำงานปั๊มตัวเดียว ก็จะทำให้แรงดันน้ำเปลี่ยนไป คือ แรงดันน้ำถูกแย่งการใช้งานกันจึงอ่อนลง มีปั๊มน้ำอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการแรงดันน้ำมากและต่อเนื่องก็คือ ปั๊มน้ำแรงดันคงที่จะมีตัวควบคุมแรงดันน้ำในกรณีดังกล่าวให้แรงดันของน้ำไม่ตกลง จึงทำงานในประสิทธิภาพเท่าเดิมคงที่ต่อเนื่องได้

ktw

ปั๊มจุ่ม

มีอีกชื่อที่มักเรียกกันจนคุ้นหูก็คือ ไดโว่ มักจะใช้งานกับการสูบน้ำจากที่หนึ่งออกไปยังอีกที่หนึ่งเหมาะสำหรับน้ำที่ไม่มีตะกอนและใช้งานในครัวเรือน เช่น การสูบน้ำท่วมน้ำขังหรือ สูบน้ำจากสระน้ำเป็นต้น หรือใช้ทำน้ำพุใช้ฉีดล้างรถยนต์ก็ได้การจะเลือกใช้ปั๊มน้ำชนิดใดกับประเภทการใช้งานใดนั้น จึงควรพิจารณาคุณสมบัติของปั๊มชนิดต่าง ๆ กับลักษณะการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้สอดคล้องกัน

ฝากความคิดเห็นของคุณ