menu
ค้นหา
พบสินค้าทั้งหมด 94 รายการ
สต๊อกสินค้า
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น High Capacity ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 3 แรงม้า 1 เฟส

รหัสสินค้า : SET-F071-L4D35X22

รหัสผู้ผลิต : 93412615

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 54,800 ฿ 35,967 / SET
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น High Capacity ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 2 แรงม้า 3 เฟส

รหัสสินค้า : SET-F071-L4D35X14T

รหัสผู้ผลิต : 93412615

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 32,200 ฿ 21,166 / PCS
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น High Capacity ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 3 แรงม้า 3
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น High Capacity ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 3 แรงม้า 3

รหัสสินค้า : SET-F071-L4D35X22T

รหัสผู้ผลิต : 93412615

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 39,400 ฿ 25,906 / SET
ใกล้หมด รูปภาพของ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI2510T

รหัสผู้ผลิต : 93412615

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 22,600 ฿ 15,295 / SET
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น High Capacity ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : SET-F071-L4D35X14

รหัสผู้ผลิต : 93412615

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 41,200 ฿ 25,365 / PCS
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว กำลัง 1 แรงม้า 1 เฟส 7 ใบพัด

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI2507

รหัสผู้ผลิต : 93412615

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 22,000 ฿ 13,746 / SET
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุด 1.0 HP TRI 15-10 220V(45LD1P4-PEXB)

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI1510

รับประกัน 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 26,300 ฿ 17,119 / SET
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุด 1.5HP TRI 15-15 380V(45LD15P4-PEXB)

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI1515T

การรับประกัน -

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 25,000 ฿ 16,274 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI2514

รหัสผู้ผลิต : 93412615

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 37,000 ฿ 23,275 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น SVM ขนาด 4 นิ้ว
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น SVM ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : SET-F071-SVM150X13

การรับประกัน -

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 37,000 ฿ 22,781 / SET
ใกล้หมด รูปภาพของ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI2507-1

การรับประกัน -

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 18,800 ฿ 13,214 / SET
ใกล้หมด รูปภาพของ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI2510-1

การรับประกัน -

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 24,000 ฿ 16,796 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI2514-1

การรับประกัน -

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 32,300 ฿ 22,316 / SET
FRANKLIN SET / ชุดแฟรงคลิน

ชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซับเมอร์ส) Franklin รุ่น TRI-SEAL ขนาด 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : SET-F071-TRI2510

การรับประกัน -

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 26,200 ฿ 17,689 / SET
FRANKLIN / แฟรงคลิน

SVM150/13 ปั๊มบาดาล 4" 2 HP (13ใบพัด)

รหัสสินค้า : F071-0513

รหัสผู้ผลิต : 602061301060060

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 8,000 ฿ 5,244 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

SVM150/19 ปั๊มบาดาล 4" 3 HP (19 ใบพัด)

รหัสสินค้า : F071-0519

รหัสผู้ผลิต : 602061901060060

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 9,700 ฿ 6,365 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

SVM200/09 ปั๊มบาดาล 4" 2 HP (9 ใบพัด)

รหัสสินค้า : F071-0525

รหัสผู้ผลิต : 602080901060060

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 6,850 ฿ 4,494 / PCS
สินค้าหมด รูปภาพของ SVM200/14 ปั๊มบาดาล 4" 3 HP (14 ใบพัด)
FRANKLIN / แฟรงคลิน

SVM200/14 ปั๊มบาดาล 4" 3 HP (14 ใบพัด)

รหัสสินค้า : F071-0527

รหัสผู้ผลิต : 602081401060060

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 8,350 ฿ 5,482 / PCS
สินค้าหมด รูปภาพของ SVM285/07 ปั๊มบาดาล 4" 2 HP (7 ใบพัด)
FRANKLIN / แฟรงคลิน

SVM285/07 ปั๊มบาดาล 4" 2 HP (7 ใบพัด)

รหัสสินค้า : F071-0535

รหัสผู้ผลิต : 602120701060060

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 8,100 ฿ 5,310 / PCS
สินค้าหมด รูปภาพของ SVM400/08 ปั๊มบาดาล 4" 3 HP (8 ใบพัด)
FRANKLIN / แฟรงคลิน

SVM400/08 ปั๊มบาดาล 4" 3 HP (8 ใบพัด)

รหัสสินค้า : F071-0545

รหัสผู้ผลิต : 602150801060060

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 12,400 ฿ 8,075 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั้ม-6-20hp-รุ่น-97sr15f85-0366

รหัสสินค้า : F071-0009-G6

รหัสผู้ผลิต : 97180097003

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 142,560 ฿ 90,744 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 0.5 HP TRI10-06(30LD05P4-PEXB)

รหัสสินค้า : F071-0009-K1

รหัสผู้ผลิต : 95611006

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 5,000 ฿ 3,325 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 1 HP TRI15-10(45LD1P4-PEXB)

รหัสสินค้า : F071-0009-L5

รหัสผู้ผลิต : 95611516

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 7,500 ฿ 4,921 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

ปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว FRANKLIN รุ่น TRI25-07 (70LD1P4-PEXB) 7 ใบพัด กำลัง 1 แรง ระยะส่ง 40 เมตร ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว

รหัสสินค้า : F071-0009-L4

รหัสผู้ผลิต : 95612506

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 5,200 ฿ 3,458 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 1.5 HP TRI15-15(45LD15P4-PEXB)

รหัสสินค้า : F071-0009-M2

รหัสผู้ผลิต : 95611521

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 9,000 ฿ 5,900 / PCS
สินค้าหมด รูปภาพของ เฉพาะปั๊ม 1.5 HP TRI20-11(60LD15P4) S.S
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 1.5 HP TRI20-11(60LD15P4) S.S

รหัสสินค้า : F071-0009-N7

รหัสผู้ผลิต : 95632016

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 9,000 ฿ 5,900 / PCS
สินค้าหมด รูปภาพของ เฉพาะปั๊ม 1.5 HP TRI20-11(60LD15P4-PEXB)
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 1.5 HP TRI20-11(60LD15P4-PEXB)

รหัสสินค้า : F071-0009-M3

รหัสผู้ผลิต : 9561 2016

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 8,100 ฿ 5,310 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

ปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว FRANKLIN รุ่น TRI25-10 (70LD15P4-PEXB) 10 ใบพัด กำลัง 1.5 ระยะส่ง 56 เมตร แรง ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว

รหัสสินค้า : F071-0009-M4

รหัสผู้ผลิต : 95652511

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 6,300 ฿ 4,132 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 2 HP L4D35X14 2"(100 LD2S4)

รหัสสินค้า : F071-0005

รหัสผู้ผลิต : 93442514

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 11,900 ฿ 7,752 / PCS
สินค้าหมด รูปภาพของ เฉพาะปั๊ม 2 HP L4D45X9 2"(150LD2S4)
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 2 HP L4D45X9 2"(150LD2S4)

รหัสสินค้า : F071-0006

รหัสผู้ผลิต : 93616409(93445509)

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 17,000 ฿ 11,068 / PCS
สินค้าหมด รูปภาพของ เฉพาะปั๊ม 2 HP L4D90X7 (270LD2S4-PEXB)
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 2 HP L4D90X7 (270LD2S4-PEXB)

รหัสสินค้า : F071-0006-A

รหัสผู้ผลิต : 93448007(93616907)

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 14,500 ฿ 9,443 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

ปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 4 นิ้ว FRANKLIN รุ่น TRI25-14 (70LD2S4-PEXB) 14 ใบพัด กำลัง 2 แรง ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว

รหัสสินค้า : F071-0009-N4

รหัสผู้ผลิต : 95632516

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 11,100 ฿ 7,230 / PCS
ใกล้หมด รูปภาพของ เฉพาะปั๊ม 3 HP L4D60X9 2"(200LD3S4)
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 3 HP L4D60X9 2"(200LD3S4)

รหัสสินค้า : F071-0007-A

รหัสผู้ผลิต : 93447009

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 16,800 ฿ 10,934 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 5 HP L4D60X17(200LD5S4)2"

รหัสสินค้า : F071-0008

รหัสผู้ผลิต : 93447017(93616617)

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 25,000 ฿ 16,274 / PCS
FRANKLIN / แฟรงคลิน

เฉพาะปั๊ม 5 HP L4D90X19 2"(270LD5S4)

รหัสสินค้า : F071-0009

รหัสผู้ผลิต : 9344 8019(9361 6919)

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : สหรัฐอเมริกา
ผลิตที่ประเทศ : เม็กซิโก
฿ 27,200 ฿ 17,708 / PCS

ครบ-จบ-คุ้ม

Filter by:

Clear All
น้อยสุด: 490 มากสุด: 160,110
฿490 ฿160110