menu
ค้นหา
พบสินค้าทั้งหมด 36 รายการ
สต๊อกสินค้า
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-120/15
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-120/15

รหัสสินค้า : E061-8024

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 2CDX-120/15

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 173,000 ฿ 100,686 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-120/20
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-120/20

รหัสสินค้า : E061-8026

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 2CDX-120/20

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 184,000 ฿ 107,088 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-120/30
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-120/30

รหัสสินค้า : E061-8028

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 2CDX-120/30

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 198,000 ฿ 115,236 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-200/30
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-200/30

รหัสสินค้า : E061-8032

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 2CDX-200/30

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 198,000 ฿ 115,236 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-200/40
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-200/40

รหัสสินค้า : E061-8034

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 2CDX-200/40

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 210,000 ฿ 122,220 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-200/50
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 2CDX-200/50

รหัสสินค้า : E061-8036

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 2CDX-200/50

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 221,000 ฿ 128,622 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 32-160/1.5
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 32-160/1.5

รหัสสินค้า : E061-7976

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 32-160/1.5

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 161,000 ฿ 93,702 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 32-160/2.2
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 32-160/2.2

รหัสสินค้า : E061-7978

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 32-160/2.2

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 173,000 ฿ 100,686 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 32-200/3.0
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 32-200/3.0

รหัสสินค้า : E061-7980

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 32-200/3.0

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 193,000 ฿ 112,326 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 32-200/4.0
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 32-200/4.0

รหัสสินค้า : E061-7982

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 32-200/4.0

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 201,000 ฿ 116,982 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-125/2.2
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-125/2.2

รหัสสินค้า : E061-7984

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 40-125/2.2

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 184,000 ฿ 107,088 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-160/3.0
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-160/3.0

รหัสสินค้า : E061-7986

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 40-160/3.0

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 201,000 ฿ 116,982 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-160/4.0
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-160/4.0

รหัสสินค้า : E061-7988

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 40-160/4.0

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 210,000 ฿ 122,220 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-200/11
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-200/11

รหัสสินค้า : E061-7994

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 40-200/11

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 307,000 ฿ 178,674 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-200/5.5
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-200/5.5

รหัสสินค้า : E061-7990

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 40-200/5.5

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 227,000 ฿ 132,114 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-200/7.5
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3D 40-200/7.5

รหัสสินค้า : E061-7992

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3D 40-200/7.5

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 270,000 ฿ 157,140 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 32-160/2.2
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 32-160/2.2

รหัสสินค้า : E061-7996

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3M 32-160/2.2

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 213,000 ฿ 123,966 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 32-200/3.0
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 32-200/3.0

รหัสสินค้า : E061-7998

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3M 32-200/3.0

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 239,000 ฿ 139,098 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 32-200/4.0
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 32-200/4.0

รหัสสินค้า : E061-8000

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3M 32-200/4.0

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 247,000 ฿ 143,754 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 32-200/5.5
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 32-200/5.5

รหัสสินค้า : E061-8002

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3M 32-200/5.5

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 282,000 ฿ 164,124 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 40-160/3.0
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 40-160/3.0

รหัสสินค้า : E061-8004

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3M 40-160/3.0

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 241,000 ฿ 140,262 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 40-160/4.0
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 40-160/4.0

รหัสสินค้า : E061-8006

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3M 40-160/4.0

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 259,000 ฿ 150,738 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 40-200/11
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 40-200/11

รหัสสินค้า : E061-8012

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3M 40-200/11

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 454,000 ฿ 264,228 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 40-200/5.5
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D 3M 40-200/5.5

รหัสสินค้า : E061-8008

รหัสผู้ผลิต : UD3-D 3M 40-200/5.5

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 313,000 ฿ 182,166 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CDX-120/12
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CDX-120/12

รหัสสินค้า : E061-8016

รหัสผู้ผลิต : UD3-D CDX-120/12

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 150,000 ฿ 87,300 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CDX-120/20
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CDX-120/20

รหัสสินค้า : E061-8018

รหัสผู้ผลิต : UD3-D CDX-120/20

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 167,000 ฿ 97,194 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CDX-200/25
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CDX-200/25

รหัสสินค้า : E061-8022

รหัสผู้ผลิต : UD3-D CDX-200/25

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 164,000 ฿ 95,448 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CDX-90/10
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CDX-90/10

รหัสสินค้า : E061-8014

รหัสผู้ผลิต : UD3-D CDX-90/10

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 138,000 ฿ 80,316 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CMA-0.75T
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CMA-0.75T

รหัสสินค้า : E061-7960

รหัสผู้ผลิต : UD3-D CMA-0.75T

รับประกันสินค้า 1 ปี

ประเทศต้นกำเนิด : อิตาลี
ผลิตที่ประเทศ : อิตาลี
฿ 107,000 ฿ 62,274 / SET
สินค้าหมด รูปภาพของ ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CMB 1.00T
EBARA / เอบาร่า

ชุดบูสเตอร์ปั๊มคู่ UD3-D CMB 1.00T

รหัสสินค้า : E061-7964

รหัสผู้ผลิต : UD3-D CMB 1.00T

รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 121,000 ฿ 70,422 / SET

ปั๊มน้ำผิวดินชนิดอื่นๆ

Filter by:

Clear All
น้อยสุด: 64,200 มากสุด: 272,400
฿64200 ฿272400