menu
ค้นหา

มาตรฐาน CSA คืออะไร

มาตรฐาน CSA ย่อมาจาก Canadian Standards Association

สมาพันธการกำหนดมาตรฐานของประเทศแคนาดา (CSA) เป็นองค์กรมาตรฐานที่ไม่แสวงหาผลกำไร หน้าที่ของ CSA คือเผยแพร่บทความมาตรฐานทั้งสิ่งพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และยังให้การฝึกอบรมบริการให้คำปรึกษาในด้านมาตฐาน CSA ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและกลุ่มผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองจดทะเบียนเครื่องหมายCSA แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

เครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์ เจสิค ได้รับการรับรองใน 9 สถาบันคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ

ความคิดเห็น
11/8/2563 12:28
เครื้องตัดหญ้าใช่งานได้ดีมากครับ
การจัดส่งร้วดเร็วครับ
บริการขวนส่งดีครับ
ฝากความคิดเห็นของคุณ