menu
Filters
ค้นหา

สลับขั้วสายเชื่อมแล้วจะมีผลอย่างไร

ช่างทั่วไปจะมีคำติดปากว่า “อิเลคตรอนวิ่งจากขั้วลบไปบวก เชื่อมเหล็กหนากราวด์ไว้ที่บวก เชื่อมเหล็กบางกราวด์ไว้ที่ลบ”

KTW

เครื่องเชื่อมสามารถสลับขั้วสายเชื่อมได้หรือไม่?
สลับขั้วสายเชื่อมแล้วจะมีผลอย่างไร?
วันนี้เรามาเรียนรู้ "ระบบไฟฟ้าในงานเชื่อม" กันครับ

 

กระแสตรงขั้วตรง คือ การต่อขั้วลบเข้ากับหัวเชื่อม และขั้วบวกต่อเข้ากับชิ้นงาน ซึ่งกระแสตรงขั้วตรงนี้ ความร้อนจะเกิดขึ้นที่ชิ้นงานมากกว่าที่หัวเชื่อม และการซึมลึกจะสูง

กระแสตรงขั้วกลับ คือ การต่อขั้วบวกเข้ากับหัวเชื่อม และขั้วลบต่อเข้ากับชิ้นงาน ซึ่งกระแสตรงขั้วกลับนี้ ความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณชิ้นงานจะน้อยกว่า ทำให้การซึมลึกจะน้อย