menu
ค้นหา
พบสินค้า
24 รายการ
MAKITA / มากีต้า

HR003GM201 โรตารี่ 28MM 40VMAX(ชุด4AH)

M011-HR003GM201

฿22,220
MAKITA / มากีต้า

HR140DZ โรตารี่ไร้สาย 14 มิล 12VMAX

M011-HR140DZ

฿3,660
฿4,050
฿8,800
MAKITA / มากีต้า

HR-3541CX สว่านเจาะปูนโรตารี่

M011-HR3541FCX

฿21,500
MAKITA / มากีต้า

HR166DSYE1 โรตารี่ 12VMAX1.5AH+อุปกรณ์73

M011-HR166DSYE1

฿9,340
฿6,990
MAKITA / มากีต้า

HR-4013C สว่านโรตารี่ SDS-MAX40 MM(AVT)

M011-HR4013C

฿20,250
MAKITA / มากีต้า

HR-5202C สว่านเจาะปูนโรตารี่

M011-HR5202C

฿26,270 ใกล้หมด
฿29,620
MAKITA / มากีต้า

HR-2230 สว่านโรตารี่ 2 ระบบ 22MM

M011-HR2230

฿6,010
MAKITA / มากีต้า

HR-2460F สว่านโรตารี่ 2 ระบบ 24MM

M011-HR2460F

฿7,580
MAKITA / มากีต้า

HR-2631FX(1) โรตารี่26MM 3MODE LED+AVT

M011-HR2631F

฿7,070
MAKITA / มากีต้า

HR-3200C สว่านเจาะปูนโรตารี่

M011-HR3200C

฿15,970
฿17,530
MAKITA / มากีต้า

HR-3530 สว่านเจาะปูนโรตารี่

M011-HR3530

฿15,560
MAKITA / มากีต้า

HR-4002 สว่านโรตารี่ SDS-MAX40 MM

M011-HR4002

฿16,480
฿16,370
฿24,550 ใกล้หมด
MAKITA / มากีต้า

DHR-242Z สว่านโรตารี่ 24MM (18V) NO BATT

M011-DHR242Z

฿6,830

สว่านโรตารี่

กรองข้อมูล

แรงดันไฟฟ้า