menu
Filters
ค้นหา
รูปภาพสำหรับ แบรนด์STANLEY / สแตนเล่ย์

STANLEY : สแตนเล่ย์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1843 ที่รัฐคอนเนกติกันประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 172 ปี ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือช่างและเครื่องมือสำหรับงานอุตสาหกรรม สินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพยอดเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับได้แก่ ตลับเมตร ระดับน้ำ และเครื่องมือสำหรับช่างชนิดต่างๆ

เครื่องมือตัดและขัดแต่งผิว

เครื่องมือวัดและทดสอบ

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามฟรีขนาด1 / 2 นิ้ว

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามฟรีขนาด3 / 8 นิ้ว

ปากกาจับชิ้นงาน

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ