menu
ค้นหา
พบสินค้า
20 รายการ
FRANKLIN / แฟรงคลิน

สวิทซ์คอนโทรล 1/2 HP 220V 50HZ

F072-0005

฿2,630
FRANKLIN / แฟรงคลิน

สวิทช์คอนโทรล 5 HP 220V 50HZ

F072-0050

฿10,771
FRANKLIN / แฟรงคลิน

สายไฟ 3W-W/GRD แบบเกลียว 48"(1-2HP)

F072-0100

฿778
FRANKLIN / แฟรงคลิน

สายไฟ 3W-W/GRD แบบน็อตยึด 48"(1-2HP)

F072-0105

฿806
FRANKLIN / แฟรงคลิน

สายไฟ 3W-W/GRD แบบน็อตยึด 100" ( 3HP)

F072-0115

฿1,248
฿4,992
FRANKLIN / แฟรงคลิน

RUN CAPACITOR 10 MFD,370V 1.5 HP

F072-0161

฿1,747
FRANKLIN / แฟรงคลิน

START CAPACITOR 105-126 MFD, 220V 1.5 HP

F072-0166

฿1,181
FRANKLIN / แฟรงคลิน

START CAPACITOR 189-227 MFD, 220V 2 HP

F072-0167

฿1,910 ใกล้หมด
FRANKLIN / แฟรงคลิน

START CAPACITOR 270-324 MFD, 220V 3 HP

F072-0168

฿3,043
FRANKLIN / แฟรงคลิน

RELAY 220V 1-5 HP

F072-0172

฿1,997
FRANKLIN / แฟรงคลิน

RUN OVER LOAD 2 HP

F072-0177

฿518 สินค้าหมด
FRANKLIN / แฟรงคลิน

RUN OVER LOAD 5 HP

F072-0179

฿1,171
FRANKLIN / แฟรงคลิน

START OVER LOAD 2 HP

F072-0182

฿461
FRANKLIN / แฟรงคลิน

START OVER LOAD 3 HP

F072-0184

฿470
FRANKLIN / แฟรงคลิน

CAPACITOR OVER LOAD 1 HP

F072-0186

฿1,392 สินค้าหมด

อุปกรณ์เสริมปั๊มน้ำบาดาล

กรองข้อมูล