menu
Filters
ค้นหา

เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล

เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลนั้นมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน แต่ก็ใช่ว่าเครื่องยนต์แบบใดแบบหนึ่งจะดีกว่าอีกแบบขึ้นอยู่กับการเลือกเครื่องยนต์แบบใดให้เหมาะกับการใช้งานมากกว่า ก่อนอื่นต้องรู้จักความแตกต่างของเครื่องยนต์ทั้งสองประเภทกันก่อน

1. การจุดระเบิดและการส่งเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ดีเซลจังหวะการอัดและดูดของกระบอกสูบจะมีเพียงอากาศเท่านั้นภายใน เมื่ออากาศได้รับการอัดเข้าไปแล้วจะมีความดันและมีอุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันจากปั๊มจะทำให้เชื้อเพลิงถูกฉีดออกมาจากเครื่องในลักษณะเป็นฝอยเคลื่อนไปยังกระบอกลูกสูบด้วยแรงดันจากปั๊มเมื่อผสมเข้ากับอากาศที่ถูกอัดจึงเกิดการเผาไหม้ขึ้น เครื่องเบนซินอากาศและเชื้อเพลิงถูกผสมนอกกระบอกลูกสูบแล้วจึงถูกดูดเข้าไปภายในกระบอกลูกสูบเมื่อถูกดูดและอัดก็จะเกิดการเผาไหม้และจุดระเบิดด้วยประกายจากหัวเทียน

2. ชนิดพลังงานที่ใช้

พลังงานของเครื่องยนต์ดีเซลจะมีจุดเดือด 180 - 370 องศาเซลเซียส ทำให้จุดติดไฟยากกว่าจึงให้พลังงานที่มากกว่าต่อเนื่องกว่าแต่จะมีราคาที่แพงกว่าเครื่องแบบเบนซิน

3. การออกแบบเครื่องยนต์

ในแบบดีเซลผู้ออกแบบจำเป็นจะต้องทำให้เครื่องมีความทนทานมากกว่า น้ำหนักมากกว่าในแบบของดีเซล นั่นก็เป็นเพราะระบบในการเผาไหม้ที่มีกระบวนการแตกต่างกัน ทำให้ต้องรองรับความเสื่อมที่ต่างกัน เครื่องดีเซลต้องใช้ความแข็งแกร่งของเครื่องมากกว่าจึงมีราคาแพงกว่า

4. กำลังการอัด

ในแรงอัตราการอัดของเครื่องดีเซลจะมีแรงอัดมากกว่าเครื่องเบนซิน เพราะในการจุดระเบิดอาศัยความร้อนอากาศ ต่างจากเครื่องยนต์เบนซินที่เมื่อมีแรงอัดสูงเกิดไป จังหวะการจุดระเบิดจะไม่พอดี ทำให้ลูกสูบน็อค

การเลือกใช้งานเครื่องเบนซินหรือดีเซลกับเครื่องยนต์ลักษณะต่าง ๆ เช่น เรือ รถยนต์ หรืองานเกษตรกรรมอย่าง ปั๊มบาดาล ปั๊มซับเมอร์ส หลักในการพิจารณาก็คือ

1. สถานที่ในการใช้งาน

สถานที่ที่จะใช้งานเครื่องยนต์ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเครื่องยนต์ทั้ง 2 ระบบมีความทนทานที่แตกต่างกันและมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น เครื่องเบนซินจะมีความคล่องตัวมากกว่า แต่เครื่องดีเซลเมื่อใช้ไปจะประหยัดพลังงานได้มากกว่า

2. ลักษณะการใช้งาน

ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานแบบใด ตัวอย่างเช่น เรือหางยาว เครื่องตบดิน เครื่องจี้ปูน รถเข็นตัดหญ้า เครื่องพ่นยารถไถ ปั๊มน้ำหากเป็นการใช้ปั๊มน้ำในการเกษตรที่ต้องการการเปิดใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน และตั้งไว้อยู่กับที่มีโอกาสเคลื่อนย้ายน้อย การใช้เครื่องดีเซลจะเหมาะสมกว่า เพราะทนทานมากกว่า แต่มีน้ำหนักมากกว่าเครื่องเบนซิน เรือขนาดเล็กควรใช้เครื่องแบบเบนซินมากกว่า เพราะในเรื่องของน้ำหนักที่น้อยกว่า

3. เงินทุนสำหรับซื้อ

ปัจจัยของงบประมาณในการซื้อและการซ่อมบำรุงก็เป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ราคาซื้อจะถูกกว่าเครื่องดีเซล แต่ในการดูแลรักษาจะใช้เงินมากกว่ารวมถึงเชื้อเพลิงที่ใช้มีราคาสูงกว่า เช่นเครื่องปั๊มน้ำซับเมอร์สในแบบดีเซลจะมีการดูแลรักษาและค่าเชื้อเพลิงถูกกว่าแบบเบนซิน

4. อายุการใช้งาน

เครื่องยนต์ที่นำไปใช้งานบางประเภทต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า อาจจะเนื่องจากการทำงานต่อเนื่องที่ต้องเปิดใช้หลายชั่วโมงต่อวัน ยกตัวอย่างเช่น เรือหางยาว เครื่องตบดิน เครื่องพ่นยารถไถ และมีอีกมากมายที่ใช้ในงานการเกษตร เป็นต้น การเลือกใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินให้เหมาะสมจะทำให้ใช้งานได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงประหยัดและได้ประโยชน์มากกว่าด้วย

ฝากความคิดเห็นของคุณ