menu
Filters
ค้นหา

เรื่องน่ารู้เครื่องยิงตะปูลม

ปัจจุบันการเลือกเครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับงานถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเลือกอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับงานนั้นส่งผลกับงานที่ทำรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหากเลือกใช้เครื่องมือผิดวิธี เครื่องยิงตะปูก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ควรเลือกให้มีความเหมาะสม โดยเครื่องยิงตะปูลมสามารถเรียกอีกชื่อง่ายๆว่าแม็กลม

เครื่องยิงตะปูเป็นเครื่องมือช่างที่ที่ใช้ในการยึด/ติดชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปหรือมากกว่า เข้าด้วยกัน โดยใช้แรงลมเป็นตัวอัดลูกแม็ก หรือตะปูให้ยึดติดกับชิ้นงาน โดยเครื่องยิงตะปูจะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแม็กลมตะปูขาคู่ หรือตะปูขาเดี่ยว นอกจากนั้นยังแบ่งย่อยตามลักษณะการใช้งาน เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งานดังนี้

1. เครื่องยิงตะปูสำหรับงานไม้

เครื่องยิงตะปูสำหรับยิงไม้เป็นเครื่องมือช่างอีกตัวที่เหมาะ โดยมักใช้กันมากกับพวกงานที่เป็นไม้เนื้ออ่อนทั่วๆไป สำหรับช่างมักนิยมไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ กรอบรูป ตู้ งานไม้ไผ่ ท่อเหล็กบาง แผ่นไม้อัด รวมไปถึงพลาสติก โดยจะแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งต้องพิจารณาในเรื่องของ ลูกตะปู ประกอบด้วย เนื่องจากลูกตะปูจะใช้มีลักษณะที่ต่างกัน โดยเครื่องยิงตะปูลมสำหรับงานไม้มีดังนี้

เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว รุ่น F-30 และ F-50

เครื่องยิงตะปู รุ่น F-30 และรุ่น F-50 เป็นเครื่องยิงตะปู ชนิดตะปูลมขาเดี่ยว เหมาะสำหรับงานที่ใช้กับ ยิงโครงไม้ ไม้อัด ไม้ไผ่ งานกรอบรูป รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งภายใน ยิงฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ งานคิ้ว บัว โครงอลูมิเนียมบางๆ ฯลฯ เป็นต้น

รุ่น F-30

โดยเครื่องยิงตะปูรุ่น F-30 และ F-50 จะใช้ลูกแม็กที่มีความยาวตั้งแต่ 10 15 20 25 30 35 40 45 และ 50 มม. หัวลูกแม็กมีขนาดประมาณ 2 มม. โดยความแตกต่างระหว่างรุ่น F-30 และ F-50 มีดังนี้ F-30 จะใช้ขนาดลูกแม็กที่มีความยาวตั้งแต่ 10-30 F-50 จะใช้ขนาดลูกแม็กที่มีความยาวตั้งแต่ 10-50

รุ่น F-50

1.2 เครื่องยิงตะปูขาคู่รุ่น 1022J

เครื่องยิงตะปูรุ่น 1022Jเป็นเครื่องยิงตะปูที่เหมาะกับงาน ยิงเบาะหนัง เบาะบุพลาสติก งานประดับตกแต่ง ของเด็กเล่นที่ทำ ด้วยไม้ โครงไม้ ลัง โดยขนาดความยาวตะปู ขาตะปูจะมีความยาว ตั้งแต่เบอร์ 04 – 22 มม. เช่น 04 13 19 22 เป็นต้น เครื่องยิงตะปูชนิดนี้ เมื่อยิงไม้แล้วส่วนที่เป็นขาจะฝังอยู่ในไม้ ส่วน สันตะปูจะคร่อมอยู่บนไม้ มองเห็นเป็นเส้น กว้างตามขนาดแต่ละชนิด

2. เครื่องยิงตะปูสำหรับงานคอนกรีต

เครื่องยิงตะปูชนิดยิงคอนกรีตเป็นเครื่องยิงตะปูลมที่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับงานที่ใช้สำหรับยิงคอนกรีต ไม้แข็ง เหล็กตั้งแต่ขนาด 2มม. อลูมิเนียม และโครงเหล็กที่ไม่หนามาก เช่น โครงฝ้าเพดาน ฉากที่บาร์ กรอบหน้าต่างประตูอลูมิเนียมเป็นต้น โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก คือ FST จะใช้กับลูกตะปูขนาดเล็ก หัวตะปูมีลักษณะปลายแหลม

กลุ่มที่สอง คือ ST จะใช้กับลูกตะปูขนาดใหญ่ ลักษณะตัวปืนจะมีขนาดใหญ่ น้ำหนักเพิ่มขึ้น แรงอัดลมจะสูงกว่าแบบปกติ เหมาะกับงานยิงคอนกรีต เช่น ยิงแผ่นระแนงไม้เทียมติดผนัง ยิงไม้แข

2.1 เครื่องยิงตะปูสำหรับคอนกรีตตะปูเล็ก FST-50

เหมาะสำหรับงาน ยิงคิ้วบัว ฉากริม T-Bar พาเลต วงกบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน ไม้ฝาเชอร่า บันได โครงหลังคาโดยหัวตะปูกว้าง 3 มม. แกนตะปูมีทั้งกลมและเหลี่ยม ขนาด 1.8 มม.เมื่อยิงไปแล้วจะมีหัวตะปูโผล่ขึ้นมาให้เห็นลักษณะ ลูกตะปูเป็นสีดำปลายแหลม ใช้กับลูกตะปูขนาดตั้งแต่ 18 25 30 35 40 45 50 (สูงสุดที่ 50)

2.2 เครื่องยิงตะปูสำหรับคอนกรีตตะปูเล็ก ST-64

เหมาะสำหรับงานไม้แข็ง บัว คิ้ว ไม้เชอร์ร่า พาเลต โครงหลังคา โครงไม้ บันได งานตกแต่กภายในบ้าน ลัง กล่องไม้/กระดาษ ลูกตะปูจะมีขนาดหัวตะปูกว้าง 7 มม. แกนตะปูกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. ยิงไม้ ใช้กับลูกตะปูขนาดตั้งแต่ ST-18 25 32 38 45 50 57 64 (สูงสุดที่ 64)

ความแตกต่างระหว่าง FST-50 กับ ST-64

โดยภาพรวมความแตกต่างระหว่าง เครื่องยิงตะปูลมรุ่น FST-50 กับ รุ่น ST-64 มีความแตกต่างกันไม่มากนัก โดยความแตกต่างมีดังนี้

เครื่องยิงตะปูลม FST-50

1. สามารถยิงได้ทั้งคอนกรีตและไม้ ความลึกสูงสุดได้ 50 มม.

2. หัวตะปูกว้าง 3 ม.ม. แกนตะปูมีทั้งกลมและเหลี่ยม ขนาด 1.8 ม.ม.

3. ลูกตะปูที่ใช้กับปืนลมชนิดนี้ มี 2 แบบ

3.1 ยิงไม้ ใช้ลูกตะปู รหัส T เช่น T25 T50

3.2 ยิงคอนกรีต ใช้ลูกตะปู รหัส FST เช่น FST-10 FST-50 (สูงสุด 50 ม.ม.)

3.1 ลูกยิงตะปูสำหรับยิงไม้รหัส T

3.2 ลูกยิงตะปูสำหรับยิงคอนกรีตรหัส FST

เครื่องยิงตะปูลม ST-64

1. สามารถยิงได้ทั้งคอนกรีตและไม้ ความลึกสูงสุดได้ 64 มม.

2. ลูกตะปูจะมีขนาดหัวตะปูกว้าง 7 ม.ม. แกนตะปูกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 ม.ม.

3. ลูกตะปูที่ใช้กับปืนลมชนิดนี้ มี 2 แบบ

3.1 ยิงไม้จะใช้ลูกตะปู รหัส WT เช่น WT-25 WT-57 WT-64

3.2 ยิงคอนกรีต ลูกตะปูจะมี รหัส ST เช่น ST-25 ST-45 ST-50 (สูงสุด 64 ม.ม.)

3.1 ลูกยิงตะปูสำหรับยิงไม้รหัส WT

3.2 ลูกยิงตะปูสำหรับยิงคอนกรีตรหัส ST

การเลือกเครื่องยิงตะปูลมหรือแม็กลมมีให้เลือก 2 ชนิด โดยแต่ละชนิดก็จะมีงานที่เหมาะสมต่างกัน โดยควรเลือกพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เนื่องจากแม็กลมแต่ละรุ่นมีจุดเด่นที่ต่างกันการเลือกการใช้งานก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเลือกซื้อสินค้า นอกจากตัวเครื่องที่มีความเหมาะสมกับงานแล้ว เราจะเห็นได้ว่าการเลือกลูกตะปูให้เหมาะสมกับรุ่นก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญอีกด้วยเนื่องจากลูกตะปูแต่ละชนิดมีการใช้งานที่แตกต่างกัน