menu
ค้นหา
พบสินค้า
61 รายการ
฿3,822
฿6,080
MITSUBISHI / มิตซูบิชิ

WCM-2205-S ปั๊มหอยโข่ง 3HP 1เฟส

M151-3060

฿9,580
EBARA / เอบาร่า

CMA-0.50M ปั๊มหอยโข่ง (0.5 HP 2สาย)

E061-0140

฿4,258
EBARA / เอบาร่า

CMA-1.00M ปั๊มหอยโข่ง (1 HP 2สาย)

E061-0150

฿5,839
EBARA / เอบาร่า

CMA-1.00T ปั๊มหอยโข่ง (1 HP 3สาย)

E061-0160

฿6,092
EBARA / เอบาร่า

CMA-1.50M ปั๊มหอยโข่ง (1.5 HP 2สาย)

E061-0170

฿9,593
EBARA / เอบาร่า

CMA-1.50T ปั๊มหอยโข่ง (1.5 HP 3สาย)

E061-0175

฿9,351
EBARA / เอบาร่า

CMA-2.00M ปั๊มหอยโข่ง (2 HP 2สาย)

E061-0180

฿10,544
EBARA / เอบาร่า

CMA-2.00T ปั๊มหอยโข่ง (2 HP 3สาย)

E061-0190

฿10,389
EBARA / เอบาร่า

CMA-3.00T ปั๊มหอยโข่ง (3 HP 3สาย)

E061-0195

฿10,883
EBARA / เอบาร่า

CMB-1.00M ปั๊มหอยโข่ง (1 HP 2สาย)

E061-0200

฿7,799 ใกล้หมด
EBARA / เอบาร่า

CMB-1.00T ปั๊มหอยโข่ง (1 HP 3สาย)

E061-0210

฿7,799
EBARA / เอบาร่า

CMB-1.50M ปั๊มหอยโข่ง (1.5 HP 2สาย)

E061-0230

฿9,875
EBARA / เอบาร่า

CMB-1.50T ปั๊มหอยโข่ง (1.5 HP3สาย)

E061-0235

฿9,778
EBARA / เอบาร่า

CMB-2.00M ปั๊มหอยโข่ง (2 HP 2สาย)

E061-0250

฿10,971
EBARA / เอบาร่า

CMB-2.00T ปั๊มหอยโข่ง (2 HP 3สาย)

E061-0260

฿11,068
EBARA / เอบาร่า

CMB-3.00T ปั๊มหอยโข่ง (3 HP 3สาย)

E061-0280

฿11,795
EBARA / เอบาร่า

CMB-4.00T ปั๊มหอยโข่ง (4 HP 3สาย)

E061-0290

฿17,819
EBARA / เอบาร่า

CMB-5.50T ปั๊มหอยโข่ง (5.5 HP 3สาย)

E061-0300

฿19,827
EBARA / เอบาร่า

CMC-1.00M ปั๊มหอยโข่ง (1HP 2สาย)

E061-0305

฿7,547
EBARA / เอบาร่า

CMC-1.00T ปั๊มหอยโข่ง (1HP 3สาย)

E061-0308

฿8,138

เหล็กหล่อ