menu
ค้นหา
พบสินค้า
61 รายการ
฿6,990
฿8,909 ใกล้หมด
MITSUBISHI / มิตซูบิชิ

WCM-2205-S ปั๊มหอยโข่ง 3HP 1เฟส

M151-3060

฿10,830
EBARA / เอบาร่า

CMA-0.50M ปั๊มหอยโข่ง (0.5 HP 2สาย)

E061-0140

฿4,214
EBARA / เอบาร่า

CMA-1.00T ปั๊มหอยโข่ง (1 HP 3สาย)

E061-0160

฿6,029
EBARA / เอบาร่า

CMA-1.50M ปั๊มหอยโข่ง (1.5 HP 2สาย)

E061-0170

฿9,494
EBARA / เอบาร่า

CMA-1.50T ปั๊มหอยโข่ง (1.5 HP 3สาย)

E061-0175

฿9,254
EBARA / เอบาร่า

CMA-2.00M ปั๊มหอยโข่ง (2 HP 2สาย)

E061-0180

฿10,435
EBARA / เอบาร่า

CMA-2.00T ปั๊มหอยโข่ง (2 HP 3สาย)

E061-0190

฿10,282
EBARA / เอบาร่า

CMA-3.00T ปั๊มหอยโข่ง (3 HP 3สาย)

E061-0195

฿10,771
EBARA / เอบาร่า

CMB-1.00M ปั๊มหอยโข่ง (1 HP 2สาย)

E061-0200

฿7,718
EBARA / เอบาร่า

CMB-1.00T ปั๊มหอยโข่ง (1 HP 3สาย)

E061-0210

฿7,718
EBARA / เอบาร่า

CMB-1.50M ปั๊มหอยโข่ง (1.5 HP 2สาย)

E061-0230

฿9,773
EBARA / เอบาร่า

CMB-1.50T ปั๊มหอยโข่ง (1.5 HP3สาย)

E061-0235

฿9,677
EBARA / เอบาร่า

CMB-2.00M ปั๊มหอยโข่ง (2 HP 2สาย)

E061-0250

฿10,858
EBARA / เอบาร่า

CMB-2.00T ปั๊มหอยโข่ง (2 HP 3สาย)

E061-0260

฿10,954
EBARA / เอบาร่า

CMB-3.00T ปั๊มหอยโข่ง (3 HP 3สาย)

E061-0280

฿11,674
EBARA / เอบาร่า

CMB-4.00T ปั๊มหอยโข่ง (4 HP 3สาย)

E061-0290

฿17,635
EBARA / เอบาร่า

CMB-5.50T ปั๊มหอยโข่ง (5.5 HP 3สาย)

E061-0300

฿19,622
EBARA / เอบาร่า

CMC-1.00M ปั๊มหอยโข่ง (1HP 2สาย)

E061-0305

฿7,469
EBARA / เอบาร่า

CMC-1.00T ปั๊มหอยโข่ง (1HP 3สาย)

E061-0308

฿8,054
฿7,133
฿7,133
฿9,984 ใกล้หมด
฿10,128 ใกล้หมด
฿2,333
฿4,589
฿8,179 ใกล้หมด
฿3,043
MARQUIS / มาควิส

MHF/5B ปั๊มหอยโข่ง(MEDIUM FLOW) 1 HP -2"

M221-MHF/5B

฿3,235
MARQUIS / มาควิส

MHF/5BM ปั๊มหอยโข่ง(MEDIUM FLOW)1.5HP-2"

M221-MHF/5BM

฿4,867
MARQUIS / มาควิส

MHF/5AM ปั๊มหอยโข่ง(MEDIUM FLOW) 2HP-2"

M221-MHF/5AM

฿4,618
฿5,933
฿5,990 ใกล้หมด
฿7,987
฿8,602 ใกล้หมด
฿8,602 ใกล้หมด
MARQUIS / มาควิส

MF32/200C ปั๊มหอยโข่ง 5.5 HP

M221-MF32/200C

฿17,501 ใกล้หมด
MARQUIS / มาควิส

MF40/200A ปั๊มหอยโข่ง 10 HP

M221-MF40/200A

฿19,622
MARQUIS / มาควิส

MF40/200B ปั๊มหอยโข่ง 7.5 HP

M221-MF40/200B

฿17,923 ใกล้หมด
MARQUIS / มาควิส

MF40/200C ปั๊มหอยโข่ง 5.5 HP

M221-MF40/200C

฿17,501
MARQUIS / มาควิส

MF50/160A ปั๊มหอยโข่ง 10 HP

M221-MF50/160A

฿18,509
MARQUIS / มาควิส

MF50/160B ปั๊มหอยโข่ง 7.5 HP

M221-MF50/160B

฿18,278
MARQUIS / มาควิส

MF50/160C ปั๊มหอยโข่ง 5.5 HP

M221-MF50/160C

฿17,261
฿5,424

เหล็กหล่อ