ค้นหา
Filters

IRWIN / เออร์วิ่น

irwin-ร์ิ่น

IRWIN : ชาร์ล เออร์วิ่น ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี ค.ศ. 1885 จากนั้นในปี ค.ศ.1924 ได้มีการประดิษฐ์และจดสิทธิบัตรคีมล็อค Vise-Grip ตัวแรกของโลกขึ้น ณ เมืองเดวิด รัฐเนบราสการ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านมากว่า 8 ทศวรรษ ผลิตไปแล้วกว่า 500 ล้านชิ้น IRWIN Vise-Grip (เออร์วิ่น-ไวส์กริ๊ป) ยังคงคุณภาพและมาตรฐาน สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากช่างมืออาชีพทั่วโลก นอกจากนี้เออร์วิ่นยังมีสินค้าคุณภาพสูงหลายชนิด เช่น ปากกาจับชิ้นงานเรคคอร์ด กรรไกรตัดโลหะกิลโบว แคลมป์จับชิ้นงานควิ๊ก-กริ๊ป