menu
Filters
ค้นหา
รูปภาพสำหรับ แบรนด์FRANKLIN / แฟรงคลิน

FRANKLIN : มิสเตอร์ เอ็ดเวิร์ด เชเฟอร์ ได้ประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับปั๊มน้ำบาดาล เครื่องแรกของโลก และได้ก่อตั้ง แฟรงคลิน อีเลคทริค (Franklin Electric) ขึ้นในปี 1944 เขาได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย และจดสิทธิบัตรมากกว่า 100 รายการ ธุรกิจของเขาเติบโตและขยายกิจการจากโรงงานผลิตมอเตอร์ขนาดเล็ก จนกลายเป็นผู้นำและได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำ ซึ่งมีหลากหลายประเภทการใช้งาน เช่น การใช้งานในที่พักอาศัย อุตสาหกรรม การเกษตร สุขาภิบาล การพาณิชย์ และระบบเชื้อเพลิง