ค้นหา
Filters

Vision / วิสัยทัศน์

"เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรม/ก่อสร้าง ครบวงจร ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ทั้งคู่ค้าและผู้ใช้สินค้า ผ่านบริการที่เป็นเลิศและสินค้าคุณภาพสูงของเรา"

"Our Vision is to be the most efficient channel of distribution of comprehensive industrial and construction tools, creating highest satisfaction to our business partners and end users thru our best services and high quality products."

Corporate Culture / วัฒนธรรมองค์กร

Courage : กล้าคิด กล้าทำ
Relationship : สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเสมือนเครือญาติ
Integrity : ให้เกียรติคำพูดของตนเอง
Service by Heart : มีใจบริการ
Teamwork : ทำงานเป็นทีม
Social Responsibility : รับผิดชอบต่อสังคม
Positive Power : ขับเคลื่อนด้วยพลังบวก

MD TALK / สารจากผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีแห่งการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ "เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป" เราได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปยัง บางบอน บนพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าเดิมมาก ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการจัดการด้าน LOGISTICS, ด้านบริการก่อนและหลังการขาย, ด้าน IT, และช่วยสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานดีขึ้น

ในศูนย์กระจายสินค้าใหม่เราใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System) ที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้เพื่อจัดการงาน LOGISTICS ครบวงจร ทั้งจัดเก็บสินค้า การบริหารแผนการจัดส่ง และระบบบริหารอะไหล่ส่งผลให้การกระจายสินค้ารวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น และส่งผลไปถึงการบริการหลังการขายที่ดีขึ้น

"เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป" ขอบคุณคู่ค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา เราจะมุ่งพัฒนาต่อไป เพื่อยกระดับการบริการลูกค้าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และเติบโตควบคู่กับคู่ค้าของเรา พร้อมเข้าสู่ตลาดระดับภูมิภาค AEC ไปด้วยกัน

คณะผู้บริหาร เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป และ เกรียงกมล 2009

CORPORATE IDENTITY / สัญลักษณ์องค์กร

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

สัญลักษณ์องค์กร "เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป" ถูกออกแบบมาให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว เป็นการรวมพลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ซึ่งประกอบด้วย

- บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท เกรียงไทยวัฒนา อินเตอร์เทรด จำกัด
- บริษัท เค.ที. แม็กซ์ จำกัด
- บริษัท เกรียงกมล 2009 จำกัด

การออกแบบได้เลือกใช้ตัวอักษรตัวแรกของคำว่า เกรียงไทยวัฒนา ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวอักษร KTW มาออกเบบเป็นสัญลักษณ์หลักโดยมีคำว่า KRIENG THAI WATANA GROUP ซึ่งสื่อความหมายว่าสัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป โดยสีที่ใช้ในการออกแบบจะใช้สีส้ม เนื่องจากสีส้มเป็นสีที่สื่อถึง ความแข็งแกร่ง ความกระตือรือร้น และความพยายาม และมีสีเทา ซึ่งเป็นสีแห่งความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบ และเลือกใช้ตัวอักษรที่มีความหนักแน่นผสมผสานกับความทันสมัย ดังนั้นสัญลักษณ์องค์กร "เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป" จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมั่นคง แข็งแกร่ง ภายใต้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และทันสมัย

Milestone of KTW

ระบบภายใน KTW ที่ทรงประสิทธิภาพ

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

คลังสินค้า

ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ เราได้พัฒนาและจัดการเก็บสินค้าให้เพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของตลาดทำให้ ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และในสภาพที่สมบูรณ์

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

การจัดส่ง

ระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูงจัดส่งรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามเวลา มีมาตรฐาน

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

คลังอะไหล่

KTW มีสต็อกอะไหล่ที่เพียบพร้อม สนับสนุนระบบบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

การฝึกอบรม

การจัดอบรมข้อมูลความรู้สินค้าให้กับพนักงานและคู่ค้าของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและการใช้งานสินค้าของบริษัทฯ

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

ฝ่ายช่าง

บุคลากรฝ่ายช่างที่มีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพท่านจึงเชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับการบริการหลัง การขายที่ดีจาก KTW

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

เว็บไซต์ : www.ktw.co.th

อีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่รวดเร็วทันสมัย รวมถึงบริการสั่งสินค้าออนไลน์ แม้แต่การติชม ท่านสามารถส่ง E-mailถึงเราได้ทันที