ค้นหา
Filters

อุตสาหกรรมและธุรกิจอื่น ๆ

ทีมขายอุตสาหกรรมของเรานั้น มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสินค้าที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า Cutting Tools (เครื่องมือตัดเจาะ) Pumps (ปั๊มน้ำ) Cleaning (เครื่องมือทำความสะอาด) หรือกลุ่มสินค้าอื่น ๆ ซึ่งสามารถแนะนำสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในธุรกิจหรือกระบวนการผลิตของท่าน

ติดต่อทีมขายอุตสหากรรม

Tel : 02-811-7410

Fax : 02-811-7475

*
*
*
*
*