menu
Filters
ค้นหา

cc (ซีซี) และ ml (มิลลิลิตร) แตกต่างกันอย่างไร

หลายคนคงเคยเจอหน่วยทั้ง 2 ชนิดนี้และมีความสงสัยว่า มันคือหน่วยเดียวกันรึเปล่าและมันแตกต่างกันยังไง

วันนี้มิสเตอร์เค จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ

cc (อ่านว่า ซีซี) ย่อมาจากคำว่า Cubic Centimeter มีความหมายว่า “ลูกบาศก์เซนติเมตร” เป็นหน่วยวัดปริมาตรในมาตราเมตริก (Metric unit) ตัวย่อตามมาตรฐาน SI คือ cm3 (เซนติเมตรยกกำลัง 3) ถ้าเป็นตัวย่อที่ไม่ใช่มาตรฐาน SI คือ cc หรือ ccm ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวย่อว่า cc โดย 1 cc มีค่าเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เทียบให้เป็นภาพง่ายๆคือ ปริมาตรขนาด กว้าง 1 ซม. x ยาว 1 ซม. x สูง 1 ซม. หรือปริมาตรเท่ากับกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดกว้าง*ยาว*สูง ด้านละ 1 ซม.

 

ml (อ่านว่าเอ็ม-แอล) ย่อมาจากคำว่า Milliliter (มิลลิลิตร) เทียบเท่ากับ 0.001 ลิตร (10-3 ลิตร) เป็นหน่วยวัดปริมาตรในมาตราเมตริก (Metric unit) ตัวย่อตามมาตรฐาน SI คือ mL หรือ ml (m ตัวหน้าคือ Prefix ที่มาจากคำว่า “มิลลิ” ที่แปลว่า 10-3 ส่วน L หรือ l ตัวหลังเป็นตัวย่อของหน่วย “ลิตร”)

 

หากพูดถึงการใช้งานหรือการเรียกหน่วย “ซีซี” และ “เอ็มแอล”

 

เรามักจะคุ้นเคยกับหน่วย “ซีซี” ในการใช้บอกปริมาตรความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ขนาด 250 ซีซี หรือเครื่องยนต์เบนซิน POLO รุ่น G270F กำลัง 9 แรงม้า ขนาดความจุกระบอกสูบ 270 ซีซี ซึ่งเป็นการเรียกความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ

 

สำหรับหน่วย “เอ็มแอล” หรือ “มิลลิลิตร” เรามักจะคุ้นเคยกับการเรียกหน่วยนี้กับของเหลว เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของเหลว เช่น ชาเขียวขนาด 500 มิลลิลิตร หรือถ้ามาสายช่างก็จะคุ้นเคยกับเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดขวดแก้วสีชา ซึ่งมีขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร หรือถ้าหากเป็นบุคคลทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับน้ำดื่ม น้ำอัดลมขนาดต่างๆ ซึ่งหากเป็นขวดแก้วขนาดใหญ่ ในสมัยก่อนจะบรรจุ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ปัจจุบันจะเป็นขวดพลาสติกขนาด 1.0 – 1.5 ลิตร (1,000-1,500 มิลลิลิตร)

สรุปคือ 1 ซีซี เท่ากับ 1 มิลลิลิตร ในบ้านเรานิยมใช้ทั้ง 2 หน่วย ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เรียกกับสินค้าประเภทใด ซึ่งหากเราจะเรียกขนาดเครื่องยนต์ 250 ซีซี ว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด 250 มิลลิลิตรก็ไม่ผิดครับ แต่อาจจะดูแปลกๆ แต่กรณีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่หลายๆครั้งพบว่าคนนิยมเรียกความจุกระบอกสูบในหน่วยลิตรเช่นกัน หรือถ้าหากจะเรียกปริมาตรชาเขียว เครื่องดื่มบำรุงกำลัง หรือน้ำอัดลมเป็นหน่วย “ซีซี” ก็ไม่ผิดครับ แต่มันจะดูยากกรณีเรียกปริมาตรที่มีขนาดเยอะๆ เช่น น้ำอัดลมปริมาตร 1,500 ซีซี ซึ่งคนนิยมรียกว่า 1.5 ลิตรมากกว่าครับ ไม่ว่าจะเรียกหน่วยไหน ขอย้ำอีกครั้งว่าทั้ง 2 หน่วยนี้เท่ากันครับ 1 cc = 1 ml


แถมความรู้ให้กับคุณพ่อบ้าน

หากภรรยาให้ช่วยป้อนยาลูก เวลาเรียกหน่วยป้อนยาจะนิยมเรียกหน่วยเป็น “ช้อนชา” และ “ช้อนโต๊ะ” ไม่ต้องตกใจครับ เราอ่านบทความนี้มาแล้ว ซึ่งหน่วยปริมาตรเทียบกันได้ดังนี้ครับ

1 ช้อนชา เท่ากับ 5 มิลลิลิตร เท่ากับ 5 ซีซี (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 15 มิลลิลิตร เท่ากับ 15 ซีซี (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 3 ช้อนชาครับ

ซึ่งโดยปกติแล้ว ยาน้ำสำหรับเด็กจะมีช้อนพลาสติก (ช้อนชา) แถมมาให้ด้วย ซึ่งจะมีขีดกลางช้อน ซึ่งหมายถึงครึ่งช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร) หรือหากเรามีหลอดฉีดยาก็สามารถดูสเกลที่หลอดได้เลยซึ่งจะบอกปริมาตรทั้งหน่วยมิลลิลิตรและซีซี

 

cc (อ่านว่า ซีซี) ย่อมาจากคำว่า Cubic Centimeter มีความหมายว่า “ลูกบาศก์เซนติเมตร” เป็นหน่วยวัดปริมาตรในมาตราเมตริก (Metric unit) ตัวย่อตามมาตรฐาน SI คือ cm3 (เซนติเมตรยกกำลัง 3) ถ้าเป็นตัวย่อที่ไม่ใช่มาตรฐาน SI คือ cc หรือ ccm ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวย่อว่า cc โดย 1 cc มีค่าเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เทียบให้เป็นภาพง่ายๆคือ ปริมาตรขนาด กว้าง 1 ซม. x ยาว 1 ซม. x สูง 1 ซม. หรือปริมาตรเท่ากับกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดกว้าง*ยาว*สูง ด้านละ 1 ซม.

เรามักจะคุ้นเคยกับหน่วย “ซีซี” ในการใช้บอกปริมาตรความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ เช่น เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ขนาด 250 ซีซี หรือเครื่องยนต์เบนซิน POLO รุ่น G270F กำลัง 9 แรงม้า ขนาดความจุกระบอกสูบ 270 ซีซี ซึ่งเป็นการเรียกความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ

ml (อ่านว่าเอ็ม-แอล) ย่อมาจากคำว่า Milliliter (มิลลิลิตร) เทียบเท่ากับ 0.001 ลิตร (10-3 ลิตร) เป็นหน่วยวัดปริมาตรในมาตราเมตริก (Metric unit) ตัวย่อตามมาตรฐาน SI คือ mL หรือ ml (m ตัวหน้าคือ Prefix ที่มาจากคำว่า “มิลลิ” ที่แปลว่า 10-3 ส่วน L หรือ l ตัวหลังเป็นตัวย่อของหน่วย “ลิตร”)

สำหรับหน่วย “เอ็มแอล” หรือ “มิลลิลิตร” เรามักจะคุ้นเคยกับการเรียกหน่วยนี้กับของเหลว เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของเหลว เช่น ชาเขียวขนาด 500 มิลลิลิตร หรือถ้ามาสายช่างก็จะคุ้นเคยกับเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดขวดแก้วสีชา ซึ่งมีขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร หรือถ้าหากเป็นบุคคลทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับน้ำดื่ม น้ำอัดลมขนาดต่างๆ ซึ่งหากเป็นขวดแก้วขนาดใหญ่ ในสมัยก่อนจะบรรจุ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ปัจจุบันจะเป็นขวดพลาสติกขนาด 1.0 – 1.5 ลิตร (1,000-1,500 มิลลิลิตร)

 

สรุปคือ 1 ซีซี เท่ากับ 1 มิลลิลิตร ในบ้านเรานิยมใช้ทั้ง 2 หน่วย ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เรียกกับสินค้าประเภทใด ซึ่งหากเราจะเรียกขนาดเครื่องยนต์ 250 ซีซี ว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด 250 มิลลิลิตรก็ไม่ผิดครับ แต่อาจจะดูแปลกๆ แต่กรณีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่หลายๆครั้งพบว่าคนนิยมเรียกความจุกระบอกสูบในหน่วยลิตรเช่นกัน หรือถ้าหากจะเรียกปริมาตรชาเขียว เครื่องดื่มบำรุงกำลัง หรือน้ำอัดลมเป็นหน่วย “ซีซี” ก็ไม่ผิดครับ แต่มันจะดูยากกรณีเรียกปริมาตรที่มีขนาดเยอะๆ เช่น น้ำอัดลมปริมาตร 1,500 ซีซี ซึ่งคนนิยมรียกว่า 1.5 ลิตรมากกว่าครับ ไม่ว่าจะเรียกหน่วยไหน ขอย้ำอีกครั้งว่าทั้ง 2 หน่วยนี้เท่ากันครับ 1 cc = 1 ml


แถมความรู้ให้กับคุณพ่อบ้าน

หากภรรยาให้ช่วยป้อนยาลูก เวลาเรียกหน่วยป้อนยาจะนิยมเรียกหน่วยเป็น “ช้อนชา” และ “ช้อนโต๊ะ” ไม่ต้องตกใจครับ เราอ่านบทความนี้มาแล้ว ซึ่งหน่วยปริมาตรเทียบกันได้ดังนี้ครับ

1 ช้อนชา เท่ากับ 5 มิลลิลิตร เท่ากับ 5 ซีซี (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 15 มิลลิลิตร เท่ากับ 15 ซีซี (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 3 ช้อนชาครับ

ซึ่งโดยปกติแล้ว ยาน้ำสำหรับเด็กจะมีช้อนพลาสติก (ช้อนชา) แถมมาให้ด้วย ซึ่งจะมีขีดกลางช้อน ซึ่งหมายถึงครึ่งช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร) หรือหากเรามีหลอดฉีดยาก็สามารถดูสเกลที่หลอดได้เลยซึ่งจะบอกปริมาตรทั้งหน่วยมิลลิลิตรและซีซี

ฝากความคิดเห็นของคุณ