MIKASA / มิกาซ่า


MIKASA : มิกาซ่า ผู้นำด้านเครื่องตบอัดดินขนาดเล็กสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง สินค้าได้แก่ เครื่องกระทุ้งดิน เครื่องตบอัดดินและเครื่องมือพิเศษชนิดอื่นๆ บริษัทมิกาซ่า ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ครองตำแหน่งผู้นำในด้านธุรกิจและการส่งออกสินค้ามายาวนาน ซ

รูปภาพสำหรับ แบรนด์MIKASA / มิกาซ่า
ซื้อเครื่องมือช่างผ่าน Line