แบรนด์

' เครื่องสูบน้ำ'

แสดง ต่อหนึ่งหน้า

1.5DKM-16 ปั๊มหอยโข่ง 1HP 1-1/2”

เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งใบพัดเดี่ยว เรือนปั๊มทำจากเหล็กหล่อ
ใบพัดผลิตจากทองเหลือง คุณภาพตามมาตรฐาน
2,950 บาท
2,420 บาท/ชุด

2CDX-120/15 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
19,600 บาท
19,110 บาท/ชุด

2CDX-120/20 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
22,200 บาท
21,650 บาท/ชุด

2CDX-120/30 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
26,200 บาท
25,550 บาท/ชุด

2CDX-120/40 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
28,600 บาท
27,890 บาท/ชุด

2CDX-200/30 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
26,200 บาท
25,550 บาท/ชุด

2CDX-200/40 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
28,600 บาท
27,890 บาท/ชุด

2CDX-200/50 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
32,000 บาท
31,200 บาท/ชุด

2CDX-70/10 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
16,600 บาท
16,190 บาท/ชุด

2CDX-70/12 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
16,200 บาท
15,800 บาท/ชุด

2CDX-70/15 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
18,800 บาท
18,330 บาท/ชุด

2CDX-70/20 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
19,900 บาท
19,410 บาท/ชุด

2CDXM-120/15 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
19,700 บาท
19,210 บาท/ชุด

2CDXM-120/20 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
23,000 บาท
22,430 บาท/ชุด

2CDXM-70/10 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
16,000 บาท
15,600 บาท/ชุด

2CDXM-70/12 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
16,200 บาท
15,800 บาท/ชุด

2CDXM-70/15 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
18,900 บาท
18,430 บาท/ชุด

2CDXM-70/20 ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยแสตนเลสเกรด 304 สำหรับ Pressure
booster
Water supply, Water treatment งานเกษตรกรรม, Air conditioning,
งานสูบส่งทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
19,900 บาท
19,410 บาท/ชุด

50DVS 51.5 ปั้มสูบน้ำแบบจุ่ม(น้ำเสีย)

เครื่องสูบน้ำแบบแช่ สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย
ชนิดใบพัดกึ่งเปิด (Semi Vertex Impeller)
การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบให้มีใบพัดชนิดกึ่งเปิด (Semi Vertex Impeller)
เพื่อให้สิ่งที่ปะปนกับน้ำเสียสามารถลอดผ่าน
ใบพัดได้โดยบริเวณใบพัดและทางเข้าเครื่องสูบน้ำ โดยไม่เกิดการอุดตัน
(Non-Clog) เหมาะสำหรับ
งานระบายน้ำเสียและน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ (Waste Water and Sewage)
งานระบายน้ำทิ้ง (Effluent Transfer)
งานการเกษตร (Agriculture)
งานสูบน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลอง (Raw water supply from rivers or lakes)
40,800 บาท
39,780 บาท/ชุด

50DVSA 51.5 ปั้มสูบน้ำแบบจุ่ม(น้ำเสีย)

เครื่องสูบน้ำแบบแช่ สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย
ชนิดใบพัดกึ่งเปิด (Semi Vertex Impeller)
การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบให้มีใบพัดชนิดกึ่งเปิด (Semi Vertex Impeller)
เพื่อให้สิ่งที่ปะปนกับน้ำเสียสามารถลอดผ่าน
ใบพัดได้โดยบริเวณใบพัดและทางเข้าเครื่องสูบน้ำ โดยไม่เกิดการอุดตัน
(Non-Clog) เหมาะสำหรับ
งานระบายน้ำเสียและน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ (Waste Water and Sewage)
งานระบายน้ำทิ้ง (Effluent Transfer)
งานการเกษตร (Agriculture)
งานสูบน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลอง (Raw water supply from rivers or lakes)
47,500 บาท
46,320 บาท/ชุด

80DVS 51.5 ปั้มสูบน้ำแบบแช่(น้ำเสีย)

เครื่องสูบน้ำแบบแช่ สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย
ชนิดใบพัดกึ่งเปิด (Semi Vertex Impeller)
การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบให้มีใบพัดชนิดกึ่งเปิด (Semi Vertex Impeller)
เพื่อให้สิ่งที่ปะปนกับน้ำเสียสามารถลอดผ่าน
ใบพัดได้โดยบริเวณใบพัดและทางเข้าเครื่องสูบน้ำ โดยไม่เกิดการอุดตัน
(Non-Clog) เหมาะสำหรับ
- งานระบายน้ำเสียและน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลต่างๆ (Waste Water and Sewage)
- งานระบายน้ำทิ้ง (Effluent Transfer)
- งานการเกษตร (Agriculture)
- งานสูบน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลอง (Raw water supply from rivers or lakes)
ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
- ขนาดท่อทางส่ง (Discharge Size)…………..80 มิลิเมตร (mm)
- กำลังมอเตอร์ (Power Output Range)………..1.5 กิโลวัตต์ (kw)
- ปริมาณน้ำ(Capacity)……………………….0-570 ลิตร/นาที (l/min)
- ส่งน้ำได้สูง (Head).........................................4.2-19
เมตร (m)
วัสดุ (MATERIALS)
- ใบพัด (Impeller), เรือนปั๊ม (Casing) ผลิตจาก Cast Iron
- เพลา (Shaft) ผลิตจาก Stainless Steel (SUS 403)
- ซีลกันรั่วเชิงกลแบบ 2 คู่ (Double Mechanical Seal) ผลิตจาก Silicon
Carbide /
Carbon/NBR
ข้อมูลด้านเทคนิค (TECHNICAL DATA)
- ความเร็วรอบ/เฮิร์ท ......................3000 รอบ/นาที ,50 เฮิร์ท
- โวลต์(Volt)/เฟส (Phase)…….......220 โวลต์ / 1 เฟส
- ระดับฉนวนไฟฟ้า (Insulation Class)……….………………. F
- ระดับการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ (Protection Degree)……IP 68
- ระบบป้องกันมอเตอร์เสียหาย (Motor Protection)….แบบ Thermal Protector
(TP)
58,500 บาท
57,040 บาท/ชุด

CDA-1.00M(1HP 2สาย)ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
9,500 บาท
9,270 บาท/ชุด

CDA-1.00T(1HP 3สาย)ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
9,400 บาท
9,170 บาท/ชุด

CDA-1.50M(1.5HP 2สาย)หอยโข่งใบพัดคู่

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
14,400 บาท
14,040 บาท/ชุด

CDA-1.50T(1.5HP 3สาย)หอยโข่ง

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
14,400 บาท
14,040 บาท/ชุด

CDA-2.00M(2HP 2สาย)ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
15,400 บาท
15,020 บาท/ชุด

CDA-2.00T(2HP 3สาย)ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
15,400 บาท
15,020 บาท/ชุด

CDA-3.00T(3HP 3สาย)ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
17,800 บาท
17,360 บาท/ชุด

CDA-4.00T(4HP 3สาย)ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
26,300 บาท
25,650 บาท/ชุด

CDA-5.50T(5.5HP 3สาย)หอยโข่งใบพัดคู่

ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่ เรือนปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ สำหรับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย
การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค
สามารถใช้ในงานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
27,900 บาท
27,210 บาท/ชุด

CMCH-755S ปั้มน้ำอัตโนมัติหลายใบพัด 750W

ปั้มน้ำ Mitsubishi อัตโนมัติแรงดันคงที่ชนิดหลายใบพัด
(CMCH-Series)
- ใช้งานง่านแค่ปลายนิ้วสัมผัสเพียงกดปุ่ม Restart
ปั้มทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมหน้าปัดแสดงการทำงาน
ที่เข้าใจง่าย
- ระบบป้องกันเมื่อน้ำแห้ง ด้วยระบบควบคุมแบบ Flow Switch
ใน Controller จะหยุดการทำงานของปั้มโดยอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้ง
เพื่อป้องกันความเสียหายที่ตัวปั้ม จึงสามารถต่อใช้ง่ายกับน้ำประปา
โดยตรงได้อย่างไรกังวล
- ให้แรงดันคงที่ชุด Controller ควบคุมการทำงานของปั้มด้วยระบบ
Electronic ป้องกันไม่ให้น้ำเปิด-ปิดบ่อยเกินไป รักษาแรงดันน้ำให้คงที่
ตลอดเวลาที่มีการใช้น้ำ และตัดการทำงานเมื่อไม่มีการใช้น้ำหรือมีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ เหมาะสำหรับบ้านที่มีเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน
สอบถามราคา

COMPACT A/10 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
13,200 บาท
12,870 บาท/ชุด

COMPACT A/12 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
16,200 บาท
15,800 บาท/ชุด

COMPACT A/15 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
17,400 บาท
16,970 บาท/ชุด

COMPACT A/6 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
8,800 บาท
8,580 บาท/ชุด

COMPACT A/8 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
9,400 บาท
9,170 บาท/ชุด

COMPACT AM/10 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
12,800 บาท
12,480 บาท/ชุด

COMPACT AM/12 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
12,400 บาท
12,090 บาท/ชุด

COMPACT AM/15 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
17,200 บาท
16,770 บาท/ชุด

COMPACT AM/4 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
8,300 บาท
8,100 บาท/ชุด

COMPACT AM/6 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
8,300 บาท
8,100 บาท/ชุด

COMPACT AM/8 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
9,400 บาท
9,170 บาท/ชุด

COMPACT B/12 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
15,700 บาท
15,310 บาท/ชุด

COMPACT B/15 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
16,500 บาท
16,090 บาท/ชุด

COMPACT BM/12 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
15,000 บาท
14,630 บาท/ชุด

COMPACT BM/15 ปั๊มน้ำหลายใบพัดแนวนอน

ปั๊มน้ำหลายใบพัด
ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานระบบน้ำในที่พักอาศัยการล้างพาหนะ
ระบบส่งน้ำทั่วไป
16,000 บาท
15,600 บาท/ชุด

ส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ
Login
:

:

 
รถเข็น
มี รายการที่ 12 ในรถเข็นของคุณ
ราคารวม: 3,400 บาท
ซื้อเครื่องมือช่างผ่าน Line