menu
ค้นหา
สอบถามราคา
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ได้รับคะแนนสะสม

คะแนน

SG4/4 เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

สอบถามราคา
/ ชุด
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ได้รับคะแนนสะสม

คะแนน
คุณสมบัติสินค้า
สารบัญ CLEANING & JANITORIAL
ความจุของถังหม้อต้ม 2.0+2.0 L
ความยาวสายไฟ 7.5 M
กำลังวัตต์ (W) 2,300 W
แรงดันไอน้ำ 4 BAR
น้ำหนัก 8 KG
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ รุ่น SG4/4 ระบบสองถัง
ถังน้ำจืดสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่อง หม้อไอน้ำและถัง
เก็บแยกออกจากกัน สามารถนำมาใช้เป็นเวลานาน
ระดับไอน้ำที่สามารถปรับเปลี่ยนตามงานทำความสะอาด
ช่องจัดเก็บอุปกรณ์สามารถจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก
พิเศษไว้อย่างปลอดภัยและไม่ได้หายไป
ท่อสามารถเก็บไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ทำความสะอาดถูกสุขอนามัย
ทำความสะอาดปกป้องผู้ใช้งานและพื้น
ผิวได้รับการรักษาสุขอนามัยทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารเคมี